ความ ชุก ของ อาการ ข้อ เข่า เสื่อม และ ปัจจัย ที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ ความ รุนแรง ของ อาการ ข้อ เข่า เสื่อม ใน หญิง อายุ ระหว่าง 50-60 ปี ตำบล ริม ใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่= Prevalence of knee osteoarthritis and factors correlated with severity o

Research areas:
Year:
2007
Type of Publication:
Article
Hits: 163